image1 image2 image3 image4

Uzaktan Eğitim Sistemi - Genel Bilgi

  • GİRİŞ : Engelli destek birimi ve görme engelliler birimi işbirliğiliyle hazırlanan uzaktan erişim platformu aşağıda sayılan hizmetler için bireysel ve kurumsal düzeyde engelli bireylerin yararına ,  kişi hak ve özgürlüklerine  saygılı olunması esasına dayalı olarak kullanılmak ve kullandırılmak üzere kurulmuştur.
  • HİZMETLER : Uzaktan erişim platformunda verilmesi  hedeflenen ve uygulanacak hizmetler aşağıdaki başlıklarda tanımlanmıştır.
    • Engellilere hizmet eden vakıf, dernek ve ilgili STK’lerin(sivil toplum kuruluşu) yapacakları engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlarını geliştirme odaklı toplantıların online olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak.
    • Engelli bireylere çeşitli alanlarda ve kişisel gelişimlerini destekleyici uzaktan eğitimler vermek ve verdirmek.
    • Uluslararası düzeyde  engelli öğrencilerimiz ile diğer ülkelerde eğitim alan engelli üniversite öğrencilerin, bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunmalarını sağlamak.
    • Görme engelli öğrenciler platformunun yürüttüğü gönüllü ağ projesini desteklemek.