image1 image2 image3 image4

Hakkımızda

Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi Merkez Kütüphane Görme Engelliler Birimi ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama Ve Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuştur.

*Görme engelli kütüphaneleri ortak platformunun amacı Türkiye’de varolan ve aynı amaçla hizmet üreten kurum ve kuruluşların elektronik kaynak ihtiyaçlarını karşılamak yönünde çalışmalar yapmaktır.

*Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu hiçbir ticari amaç gütmeden sadece görme engelli bireyler için elektronik kaynak üretmektedir.

 

Adres

Kastamonu Üniversitesi

Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı

Kuzeykent / KASTAMONU

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü

Merkez Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığı

Görme Engelliler Salonu

ANTALYA

Telefon 0 366 280 16 03 0 242 310 17 12
Faks 0 366 215 17 83  
E-posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

 

*Görme engelli kütüphaneleri ortak platformuna hoşgeldiniz.

*İlgili Kanun: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden görme engelliler kütüphaneleri ortak platformu görme engelli bireylere hizmet vermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi engelli destek birimi merkez kütüphane görme engelliler salonu ile Kastamonu Üniversitesi rektörlüğü Engelsiz Üniversite Uygulama Koordinatörlüğu işbirliğiyle oluşturulmuştur.

Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu hiçbir koşulda ticari amaç gütmemektedir.