image1 image2 image3 image4
Doldurulması Zorunlu Alanlar * İşareti ile Belirtilmiştir

AÇIKLAMA

Raporlarınızı faks ya da posta yoluyla göndermek isterseniz iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bireysel üyesi olmayı kabul ettiğim GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANELERİ ORTAK PLATFORMU’NDAN (GEKOP) hizmet aldığım süre boyunca kütüphanede bulunan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her türlü eseri kullanırken:

1- Üyelik bilgilerimi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

2- Eserleri, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,

3- Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

4- Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,

5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışım nedeni ile Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi, Görme Engelliler Salonu ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama ve Koordinasyon Merkezi ortak çalışmasıyla oluşturulan GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANELERİ ORTAK PLATFORMU'NUN (GEKOP), üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan " EK MADDE 11.

- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur".