image1 image2 image3 image4

Ulusal Mevzuatlar

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

1. Anayasa

 

2. Kanunlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kanun Hükmünde Kararnameler

 

 

 

 

4. Bakanlar Kurulu Kararları

 

 

 

 

5. Yönetmelikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Genelgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tebliğler

 

 

 

 

 

 

 

8. Sirkülerler

 

 

9. Kitapta Yer Almayan ve Özürlüleri İlgilendiren Mevzuata İlişkin Liste

 

10. Diğer Kurum Görüşleri