image1 image2 image3 image4

Hakkımızda

Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi Merkez Kütüphane Görme Engelliler Birimi ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama Ve Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuştur.

*Görme engelli kütüphaneleri ortak platformunun amacı Türkiye’de varolan ve aynı amaçla hizmet üreten kurum ve kuruluşların elektronik kaynak ihtiyaçlarını karşılamak yönünde çalışmalar yapmaktır.

*Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu hiçbir ticari amaç gütmeden sadece görme engelli bireyler için elektronik kaynak üretmektedir.